Tongan Bible (Revised West Version) Saame 133
133
1–3 Ko hono ʻaonga ʻoe feohi ʻoe kakai māʻoniʻoni.
Ko e Hiva ʻa Tevita maʻae ʻalu hake.
Vakai ki hono lelei pea mo hono fakafiemālie,
ʻoe nofo fakataha ʻae kāinga ʻi he feʻofoʻofani!
‌ʻOku tatau ia mo e lolo mahuʻinga ki he ʻulu,
ʻaia naʻe tafe hifo ki he halakava,
ʻio, ko e halakava ʻo ʻElone:
pea ʻalu hifo ki he kapa ʻo hono ngaahi kofu;
‌ʻOku hangē ko e hahau ʻo Heamoni,
pea hangē ko e hahau naʻe tō ki he ngaahi moʻunga ʻo Saione,
he naʻe fekau ʻi ai ʻe Sihova ʻae monūʻia,
ʻio, ko e moʻui taʻengata.