Tongan Bible (Revised West Version) Saame 134
134
1–4 Ko e enginaki ke fakamālō ki he ʻOtua.
Ko e Hiva ʻae ʻalu hake.
Ko eni, mou fakafetaʻi kia Sihova,
ʻakimoutolu kotoa pē ko e kau tamaioʻeiki ʻa Sihova,
ʻoku mou tuʻu ʻi he pō ʻi he fale ʻo Sihova.
Hiki hake homou nima ʻi he faletapu,
mou fakafetaʻi kia Sihova.
Ke tāpuaki koe mei Saione ʻe Sihova;
ʻaia naʻa ne ngaohi ʻae langi mo māmani.