Tongan Bible (Revised West Version) Saame 131
131
1 ʻOku fakahā ʻe Tevita ʻene angavaivai, 3 pea ʻoku enginakiʻi ʻa ʻIsileli kenau ʻamanaki lelei ki he ʻOtua.
Ko e Hiva ʻa Tevita maʻae ʻalu hake.
‌ʻE Sihova, ʻoku ʻikai fielahi hoku loto, pe fieʻeiki hoku mata:
pea ʻoku ʻikai te u kau ʻi he ngaahi meʻa lalahi,
pe ʻi he ngaahi meʻa ʻoku māʻolunga hake ʻiate au.
Ko e moʻoni kuo u fakafiemālieʻi mo fakanaʻanaʻaʻi au,
ʻo hangē ko e tamasiʻi kuo fakamāvae mei heʻene faʻē:
ʻoku tatau hoku laumālie mo e tamasiʻi kuo fakamāvae.
Tuku ke ʻamanaki lelei ʻa ʻIsileli kia Sihova,
mei he ʻaho ni pea taʻengata.