Tongan Bible (Revised West Version) Saame 127
127
1 Ko hono ʻaonga ʻoe tāpuaki ʻae ʻOtua. 3 Ko e fānau ʻae angalelei ko ʻene foaki ia.
Ko e Hiva ʻae ʻalu hake maʻa Solomone.
Kapau ʻe ʻikai langa ʻe Sihova ʻae fale,
ʻoku taʻeʻaonga ʻae ngāue ʻanautolu ʻoku nau langa ia:
kapau ʻe ʻikai tauhi ʻe Sihova ʻae kolo,
ʻoku taʻeʻaonga ʻae ʻā ʻae tangata leʻo.
‌ʻOku taʻeʻaonga hoʻomou tuʻu hake hengihengi pē,
mo nofo pē ʻo fuoloa ʻi he pō,
ke kai ʻae mā ʻoe mamahi:
he ʻoku ne foaki ʻae mohe ki heʻene pele.
Vakai, ko e fānau ko e tofiʻa meia Sihova:
pea ko e fua ʻoe manāva ko ʻene totongi.
Hangē ko e ngaahi ngahau ʻi he nima ʻoe tangata mālohi;
ʻoku pehē ʻae fānau ʻae talavou.
‌ʻOku monūʻia ʻae tangata ʻaia ʻoku fonu ʻene hōfangahau ʻiate kinautolu:
ʻe ʻikai tenau mā, ka tenau lea ki he ngaahi fili ʻi he matapā.