Tongan Bible (Revised West Version) Saame 126
126
1 ʻOku fakamanatu ʻe he siasi ʻene toe haʻu mei he pōpula ʻoku hūfia ia, pea kikite ki he lelei ʻe hoko ki ai.
Ko e Hiva ʻae ʻalu hake.
‌ʻI he toe liliu ʻe Sihova ʻae pōpula ʻo Saione,
naʻa tau tatau mo kinautolu ʻoku misi.
Pea naʻe toki fakapito ʻaki hotau ngutu ʻae kata,
mo hotau ʻelelo ʻi he hiva:
pea naʻe toki pehē ʻe he hiteni, “Kuo fai ʻe Sihova ʻae ngaahi meʻa lahi maʻanautolu.”
Kuo fai ʻe Sihova ʻae ngaahi meʻa lahi maʻatautolu;
pea ʻoku tau fiefia ai.
‌ʻE Sihova, ke ke toe liliu ʻemau pōpula, ʻo hangē ko e ngaahi vaitafe ʻi he feituʻu tonga.
Ko kinautolu ʻoku tūtuuʻi ʻi he loʻimata te nau tuʻusi ʻi he fiefia.
Ko ia ʻoku ne ʻalu atu ʻo tangi, pea ʻave ʻae tenga mahuʻinga,
te ne toe haʻu ʻi he fiefia, mo ʻomi ʻene ngaahi ū uite fakataha mo ia.