124
1–8 ʻOku fakamālō ʻe he siasi ki ke ʻOtua koeʻuhi ko ʻene fakamoʻui lahi.
Ko e Hiva ʻa Tevita maʻae ʻalu hake.
Kapau naʻe ʻikai kau ʻa Sihova mo kitautolu,
ʻoku totonu ke lea ni ʻa ʻIsileli;
“Kapau naʻe ʻikai kau ʻa Sihova mo kitautolu,
ʻi he tuʻu hake ʻae kakai kiate kitautolu:
Pehē, kuo nau folo hifo leva ʻakitautolu,
ʻi he tupu ʻenau ʻita kiate kitautolu;
Pehē, kuo lōfia ʻakitautolu ʻe he ngaahi vai,
kuo tafe ʻae vaitafe ʻi he funga ʻo hotau laumālie:
Pea ʻalu ʻae ngaahi vai ʻoe laukau ʻi he funga ʻo hotau laumālie.”
Fakafetaʻi kia Sihova,
ʻaia naʻe ʻikai te ne tukuange ʻakitautolu ko e meʻakai ki honau nifo.
Kuo hao hotau laumālie ʻo hangē ko e manupuna mei he hele ʻae tangata tauhele:
kuo maumauʻi ʻae tauhele, pea kuo tau hao ai.
Ko hotau tokoni ʻoku ʻi he huafa ʻo Sihova, ʻaia naʻa ne ngaohi ʻae langi mo māmani.