Tongan Bible (Revised West Version) Saame 117
117
1–2 Ko e enginaki ke fakamālō ki he ʻotua koeʻuhi ko ʻene ʻaloʻofa mo ʻene moʻoni.
Mou fakamālō kia Sihova, ʻae ngaahi puleʻanga kotoa pē:
fakamālō ki heʻene ʻafio,
ʻakimoutolu ʻae kakai kotoa pē.
He ʻoku lahi ʻa ʻene ʻaloʻofa kiate kitautolu:
pea ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻae moʻoni ʻa Sihova.
Mou fakamālō kia Sihova.