Tongan Bible (Revised West Version) Saame 87
87
1 Ko e anga mo e nāunau ʻoe siasi. 4 Ko e tupulaki, mo e ongoongolelei, mo e fiemālie ʻoe kau lotu.
Ko e Saame pe ko e Hiva ki he ngaahi foha ʻo Kola.
Ko hono tuʻunga ʻoku ʻi he ngaahi moʻunga māʻoniʻoni.
‌ʻOku ʻofa lahi hake ʻa Sihova ki he ngaahi matapā ʻo Saione,
ʻi he ngaahi nofoʻanga kotoa pē ʻo Sēkope.
‌ʻA e kolo ʻoe ʻOtua, ʻoku talanoa ʻaki ʻae ngaahi meʻa ongoongolelei ʻiate koe.
Sila.
“Te u fakahā ʻa Lehapi mo Papilone kiate kinautolu ʻoku ʻiloʻi au:
vakai, ko Filisitia, mo Taia, mo ʻItiopea;
“naʻe fanauʻi ʻi ai ʻae tangata ni.”
Pea ʻe lau pehē ki Saione,
“Ko e tangata ni mo e tangata na naʻe fanauʻi ʻi ai”:
pea ʻe fakatuʻumaʻu ia ʻe he Fungani Māʻolunga.
‌ʻE lau ʻe Sihova, ʻi heʻene tohi ʻae kakai,
“ko e tangata ni naʻe fanauʻi ʻi ai.”
Sila.
‌ʻE ʻi ai fakatouʻosi ʻae kau hiva mo e kau pulotu ʻoe ngaahi meʻa faiva:
“ko ʻeku ngaahi matavai kotoa pē ʻoku ʻiate koe.”