Tongan Bible (Revised West Version) Saame 29
29
1 ʻOku enginakiʻi ʻe Tevita ʻae houʻeiki ke nau fakaʻapaʻapa ki he ʻOtua, koeʻuhi ko ʻene māfimafi, 11 Mo ʻene maluʻi hono kakai.
Ko e Saame ʻa Tevita.
Tuku kia Sihova, ʻekimoutolu ko e ngaahi foha ʻoe mālohi,
tuku kia Sihova ʻae nāunau mo e māfimafi.
Tuku kia Sihova ʻae fakaʻapaʻapa ʻoku taau mo hono huafa;
hū kia Sihova ʻi he teunga matamatalelei ʻoe māʻoniʻoni.
Ko e leʻo ʻo Sihova ʻoku ʻi ʻolunga ʻi he ngaahi vai:
ʻoku mana ʻe he ʻOtua ʻoe nāunau: ʻoku ʻi ʻolunga ʻi he ngaahi vai lahi ʻa Sihova.
Ko e leʻo ʻo Sihova ʻoku fonu ʻi he mālohi;
ʻoku fonu ʻae leʻo ʻo Sihova ʻi he nāunau.
‌ʻOku fesiʻi ʻe he leʻo ʻo Sihova ʻae ngaahi sita.
ʻio, ʻoku fesiʻi ʻe Sihova ʻae ngaahi sita ʻo Lepanoni.
‌ʻOku ngaohi ʻe ia ke nau hopohopo ʻo hangē ko e ʻuhikiʻi pulu;
ʻa Lepanoni mo Silione ʻo hangē ko e ʻuhikiʻi liimi.
‌ʻOku vahevahe ʻe he leʻo ʻo Sihova ʻae ngaahi ulo ʻoe afi.
‌ʻOku lulu ʻe he leʻo ʻo Sihova ʻae toafa;
ʻoku lulululu ʻe Sihova ʻae toafa ʻo Ketesi.
‌ʻOku fakafanauʻi ʻe he leʻo ʻo Sihova ʻae fanga hainiti,
pea ne fakahā ʻae ngaahi vao ʻakau:
pea ʻi hono faletapu ʻoku lea taki taha kotoa pē ki hono nāunau.
10 ‌ʻOku nofo ʻa Sihova ki he vai lahi;
ʻio, ʻoku nofo ʻa Sihova ko e Tuʻi ʻo taʻengata.
11 ‌ʻE foaki ʻe Sihova ʻae mālohi ki hono kakai;
ʻe tāpuaki ʻe Sihova ʻa hono kakai ʻaki ʻae melino.