150
1 Ko e enginaki ke fakamālō ki he ʻOtua 3 ʻAki ʻae ngaahi meʻa faiva kotoa pē.
Mou fakamālō kia Sihova.
Fakamālō kia Sihova ʻi hono faletapu:
fakamālō ki heʻene ʻafio ʻi he ʻatā ʻo hono mālohi.
Fakamālō kiate ia koeʻuhi ko ʻene ngaahi ngāue lahi:
fakamālō kiate ia ʻo fakatatau mo hono lahi ʻo ʻene māfimafi.
Fakamālō kiate ia ʻaki ʻae leʻo ʻoe meʻa lea:
fakamālō kiate ia ʻaki ʻae saliteli mo e haʻape.
Fakamālō kiate ia ʻaki ʻae lali iiki mo e meʻe:
fakamālō kiate ia ʻaki ʻae ngaahi meʻa faiva mo e ngaahi meʻa ifi.
Fakamālō kiate ia ʻaki ʻae simipale tatangi:
fakamālō ki heʻene ʻafio ʻaki ʻae ngaahi simipale ʻoku leʻo lahi.
Ke fakamālō kia Sihova ʻae meʻa kotoa pē ʻoku mānava.
Haleluia.