136
1–26 Ko e enginaki ke ʻalu ʻae fakafetaʻi ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ngaahi ʻaloʻofa.
Mou ʻatu ʻae fakafetaʻi kia Sihova he ʻoku angalelei ia:
koeʻuhi ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
Mou ʻatu ʻae fakafetaʻi ki he ʻOtua ʻoe ngaahi ʻotua:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
Mou ʻatu ʻae fakafetaʻi ki he ʻEiki ʻoe ngaahi ʻeiki:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
Kiate ia ʻaia tokotaha pe ʻoku fai ʻae ngaahi meʻa fakaofo lahi:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
Kiate ia ʻaia naʻe ngaohi ʻi he poto ʻae ngaahi langi:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
Kiate ia ʻaia naʻe folahi ʻa māmani ʻi ʻolunga ʻi he ngaahi vai:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
Kiate ia ʻaia naʻe ngaohi ʻae ngaahi maama lahi he ʻoku tolonga,
ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa
Ko e laʻā ke pule ʻi he ʻaho:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa:
Ko e māhina mo e ngaahi fetuʻu ke pule ʻi he pō:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
10 Kiate ia ʻaia naʻe taaʻi ʻa ʻIsipite ʻi heʻenau ʻuluaki fānau:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa
11 Mo ne ʻomi ʻa ʻIsileli meiate kinautolu:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa:
12 ‌ʻAki ʻae nima mālohi, mo e nima kuo mafao atu:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
13 Kiate ia naʻe vaheʻi ke vaeua ʻae Tahi Kulokula:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa:
14 Pea ne pule ke ʻalu ʻa ʻIsileli ʻi hono vahaʻa:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa
15 Ka naʻe tulaki ʻa Felo mo ʻene kautau ʻi he Tahi Kulokula:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
16 Kiate ia ʻaia naʻe tataki hono kakai ʻi he toafa:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
17 Kiate ia ʻaia naʻe taaʻi ʻae ngaahi tuʻi lahi:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
18 Pea tāmateʻi ʻae ngaahi tuʻi naʻe ongoongo:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa
19 Ko Sihoni ko e tuʻi ʻoe kau ʻAmoli:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa:
20 Mo Oki ko e tuʻi ʻo Pesani:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa
21 Pea ne foaki honau fonua ko e tofiʻa:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa:
22 Ko e tofiʻa kia ʻIsileli ko ʻene tamaioʻeiki:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
23 ‌ʻAia naʻe manatu kiate kitautolu ʻi heʻetau masiva:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa:
24 Pea ne huhuʻi ʻakitautolu mei hotau ngaahi fili:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
25 ‌ʻOku ne foaki ʻae meʻakai ki he kakano kotoa pē:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
26 Mou ʻatu ʻae fakafetaʻi ki he ʻOtua ʻoe langi:
he ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.