114
1–8 Ko e enginaki ke faʻifaʻitaki ki he ngaahi meʻa kuo ngaohi, pea manavahē ki he ʻOtua ʻi hono siasi.
‌ʻI he ʻalu atu ʻa ʻIsileli mei ʻIsipite,
ko e fale ʻo Sēkope mei he kakai ʻoe lea kehe;
Ko hono faletapu ʻa Siuta,
mo hono puleʻanga ʻa ʻIsileli.
Naʻe mamata ki ai ʻae tahi, pea hola ai:
naʻe tekeʻi atu ʻo fakaholomui ʻa Sioatani.
Naʻe hopohopo ʻae ngaahi moʻunga ʻo hangē ko e fanga sipitangata,
mo e ngaahi foʻi moʻunga ʻo hangē ko e fanga lami.
Ko e hā naʻe hoko kiate koe, ʻa koe ko e tahi, koeʻuhi naʻa ke hola ai?
ʻA koe Sioatani, koeʻuhi ke tekeʻi atu ʻo fakaholomui koe?
‌ʻA e ngaahi moʻunga, koeʻuhi naʻa mou hopohopo ai ʻo hangē ko e fanga sipitangata;
mo kimoutolu ʻae ngaahi foʻi moʻunga, ʻo hangē ko e fanga lami?
‌ʻA koe ko māmani, ke ke tetetete ʻi he ʻao ʻoe ʻEiki,
ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua ʻo Sēkope;
‌ʻAia naʻa ne liliu ʻae maka ko e anovai,
mo e maka afi ko e matavai.