Tongan Bible (Revised West Version) Saame 100
100
1 Ko e enginaki ke fakamālō ki he ʻOtua ʻi he fiefia, 3 Koeʻuhi ko ʻene māfimafi, 4 Mo ʻene angalelei.
Ko e Saame ʻoe fakafetaʻi.
Mou mavava ʻi he fiefia kia Sihova, ʻae ngaahi fonua kotoa pē.
Tauhi ʻa Sihova ʻi he fiefia:
haʻu mo e hiva ki hono ʻao.
Mou ʻilo ko Sihova ko ia pe ko e ʻOtua:
ko ia pe naʻa ne ngaohi ʻakitautolu,
ka naʻe ʻikai te tau ngaohi ʻakitautolu;
ko hono kakai ʻakitautolu,
mo e fanga sipi ʻo ʻene ngoue.
Hū ʻi hono ngaahi matapā mo e fakafetaʻi,
pea ki hono ngaahi lotoʻā mo e fakamālō:
mou fakafetaʻi kiate ia, pea fakamālō ki hono huafa.
He ʻoku angalelei ʻa Sihova;
ʻoku taʻengata ʻene ʻaloʻofa;
pea ʻoku tolonga maʻuaipē ʻene moʻoni mei he toʻutangata ki he toʻutangata.