Tongan Bible (Revised West Version) Siope 25
25
1 ʻOku fakahā ʻe Pilitati ʻoku ʻikai faʻa fakatonuhia ʻae tangata ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua.
Pea naʻe toki tali ʻe Pilitati mei Suaa, ʻo ne pehē,
“ʻOku ʻiate ia ʻae pule mo e manavahēʻia,
ʻoku ne fakamelino ʻi hono ngaahi potu māʻolunga.
He ʻoku faʻa lauʻi ʻa ʻene ngaahi matatau?
Pea ko hai ia ʻoku ʻikai hopo ki ai ʻa ʻene maama?
Pea ka kuo pehē, ʻe faʻa fakatonuhia fēfē ʻae tangata mo e ʻOtua?
Pea ʻe maʻa fēfē ʻaia kuo fanauʻi ʻe he fefine?
Vakai pē ki he māhina, pea ʻoku ʻikai huhulu ia;
ʻio, ko e ngaahi fetuʻu ʻoku ʻikai maʻa ʻi hono ʻao.
Ka ʻe huanoa ʻae tangata ʻaia ko e kelemutu?
Mo e foha ʻoe tangata, ʻaia ko e kelemutu?”