Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Kolosé 0
^
Kolosé
Ipwabwàcu
Pwâra pwapwicîri kà Paulo
Bà pwapwicîri ba kàwà
Kériso na é âjimuru jii diri pâ muru
É jèe pinaanapô ma wâguwà
Wakè kà Paulo ba kâra wâra pwapwicîri
Tâa goo Kériso
É jèe naa tàwà âji wâro
Jè cibwaa ipacè naa goro naèà na pwâ
Tipiwà jii pâ pitûâ na èpà
Wârori âmu wâro naa goo Kériso
Tétâjii pâ càrawà na èpà
Guwà jèe tòpwùtù ârabwée tòri
Popai târa pwârawâ na rà cèikî
Tèpa ênawéna ma tèpa pitûâ kàra
Bénabwé popai
Ipwabwàcu
Ipicijii