Kadede Kap Pjam Akan Pjalm 136
136
DANKE Ieowa, pwe i me mau, pwe a kalanan pan potopot eta.
Danke on Kot en kot akan, pwe a kalanan pan potopot eta.
Danke on Kaun en kaun akan, pwe a kalanan pan potopot eta,
Pwe i ta me kin wiada manaman akan, pwe a kalanan pan potopot eta,
Me kotin wiadar lan akan ni a erpit, pwe a kalanan pan potopot eta,
Me kotin pak pajaner jappa pon pil, pwe a kalanan pan potopot eta,
Me kotin wiadar marain laud akan, pwe a kalanan pan potopol eta,
Pwe katipin en kaunda ran, pwe a kalanan pan potopot eta;
Jaunipon o uju kan en kaunda pon, pwe a kalanan pan potopot eta,
10 Me kotin kaloedi Äkipten, ni a kamelar ar mejeni kan, pwe a kalanan pan potopot eta.
11 O kotin kalua Ijrael jan waja o, pwe a kalanan pan potopot eta,
12 Ki lim a manaman o, ni a kotin kapa wei lim a, pwe a kalanan pan potopot eta,
13 Me palan pajan jed waitata, wia pali ria pali, pwe a kalanan pan potopot eta,
14 O mueid on Ijrael, en kotela nan waron a, pwe a kalanan pan potopot eta,
15 Me kotin kajedi on nan jed waitata Parao o na karij akan, pwe a kalanan pan potopol eta,
16 Me kotin kalua japwilim a aramaj akan nan jap tan, pwe a kalanan pan potopot eta,
17 Me kotin kamelar nanmarki lapalap akan, pwe a kalanan pan potopot eta.
18 O kotin kamelar nanmarki kelail kan, pwe a kalanan pan potopot eta,
19 Jiion, nanmarki en Amon, pwe a kalanan pan potopot eta,
20 Ok, nanmarki en Pajan, pwe a kalanan pan potopot eta,
21 O wiakila jap arail men jojo, pwe a kalanan pan potopot eta,
22 Jojo en japwilim a ladu Ijrael, pwe a kalanan pan potopot eta,
23 Pwe a kotin kupura kit ni at kankaneraner, pwe a kalanan pan potopot eta,
24 O kotin dore kitail la jan atail imwintiti kan, pwe a kalanan nan pan potopot eta,
25 Me kotin kamana me maur akan karoj, pwe a kalanan pan potopot eta,
26 Danke on Kot en nanlan, pwe a kalanan pan potopot eta.