Kadede Kap Pjam Akan Pjalm 117
117
MEN liki kan karoj kapina Ieowa! O kainok karoj kapina i!
Pwe a kalanan me janjal melel on kitail, o melel en Ieowa pan potopot eta. Aleluia!