97
IEOWA ta Nanmarki, i me jappa en polaule kida o dake kan karoj en pereperen!
Tapok o rotorot mi imp a, pun o melel iei pajon en mol a.
Kijiniai kin tion mo a, o ijikeda japwilim a imwintiti kan karoj.
Japwilim a liol akan kin kamaraini jappa, toun jappa kin kilan ap majapwekadar.
Nana kan pei pajan dueta krij mon Ieowa, Kaun en jap karoj.
Lan akan kaparokki a pun, o kainok karoj kin kilan a linan.
Me kaudoki on dikedik en ani kan en jarodi, o me kin juaiki ani kan; kot akan karoj dairukedi on mo a!
Jion kin ron mepukat ap peren kida, o peinekap en Iuda kan kin polauleki omui kapun kan, Main Ieowa.
Pwe komui ta Main Ieowa me lapalap nan jappa karoj, komui meid ileila jan Kot akan karoj.
10 Komail me kin pok on Ieowa en tataki me jued. A kin kotin apwali nen en japwilim a lelapok kan. A pan kotin dore ir ala jan nan pa en me doo jan Kot akan.
11 Marain pan dakadan me pun kan, o peren on me lelapok melel.
12 Komail me pun kan perenki Ieowa o kapina mar a jaraui!