93
IEOWA kotin kaunda, a kotin kapwateki pein i manaman, Ieowa kotin kalikauwiada pein i, a kotin piraki pein i manaman; pil jappa me teneten o jota pan mokimokid.
Jan maj lel met mol omui me teneten; komui me joutuk.
Main Ieowa pil akan lalaudala, pil akan nirinirjok, pil akan pil pan kokodo o nirinirjok.
Ieowa kotikot waja ileile. A manaman jan nil en pil kalaimun akan o iluk en madau kalaimun akan.
Omui majan akan meid pun. Tanpaj omui me linanaki jaraui kokolata, Main Ieowa.