Kadede Kap Pjam Akan Pjalm 24
24
JAPWILIM en Ieowa jappa o audepa kan, jap o meakaroj me kaujon poa.
Pwe a kotin pajonedier ni kailan madau, o a kotin wiadar pon pil akan.
Ij me pan kodalan pon dol en Ieowa? O ij me pan kak uda ni mol en Ieowa jaraui?
Me pa a kan jota japun o monion i makelekel; me jota kin mauki padak japun, o me jota kin kaula likam.
I me pan kamaula ren Ieowa, o a pan pun kila ren Kot a jaunkamaur.
I kainok, me kin peiki on Kot, me kin rapaki jilan omui, Kot en Iakop. Jela.
Komail ritinada wanim laud o lanada wanim nin jappa, pwe Nammarki linan en kotilon!
Ij Nanmarki linan men et? I Ieowa rojon o manaman, Ieowa me rajon nan mauin.
Komail ritinada wanim laud o lanada wanim nin jappa, pwe Nanmarki linan en kotilon!
10 Ij Nanmarki linan men et? I Ieowa Jepaot; I Nanmarki linan. Jela.