2
KOMAIL ari muei sang song en sued karos o widing karos, o malaun, o peirin, o karaun mal karos. A komail en dueta seri pwelel, me apton ipwidier, ap inong iong pil en didi mau o melel, pwe komail en kakairi kida i, Ma komail diaradar, me Kaun o me kalangan. Komail waroki ong i me rasong takai maur, me aramas akan kaselar, ap lipilipiler o kasampwal ren Kot. O pein komail en kakauda duen takai memaur, wiala im ngenin o pwin en samero saraui, pwen kida mairong, me pwili sang Ngen o, me Kot kotin kupura ki Iesus Kristus. I me intingidier nan puk saraui: Kilang, I kidi ong nan Sion takai en pukakaim, me lipilipil o kasampwal, o me poson i, sota pan namenokala. Komail ari, me liki i, pan ale pai kasampwal o; a ren me soposon akan, a rasong takai eu, me men kau im akan kaselar; ari so, a wialar takai en pukakaim, O takai en kapupedi, o paip en kamakar, irail kin dipikelekel, aki re sota peik iong masan o, i me pil kileledi ong irail. A komail sau lipilipil eu, samero isou kan, pokon saraui, aramas me netier, pwen kapara sili manaman akan en me kotin molipedo komail sang nan rotorot ong a marain kapuriamui. 10 Mas komail sota wei eu, a met komail wein Kot; o mas komail sota konekonela, a met, komail konekonelar. 11 Kompok kan, i panaui komail pwe komail men kairu o men wai, komail muei sang inong sued en uduk, me kin palian ngen. 12 Omail wiawia kan nan pung en men liki kan en pung, pwe ni ar kine likam ong komail, dene komail me sued kai, ir lao kilang omail wiawia me mau, ren kapinga Kot ni ran en kasansal. 13 Komail ari duki ong kaun pan aramas akan karos pweki Kaun: Ma nanmarki, pwe i ta kaun lapalap. 14 A ma saumas akan, me pakadarado sang re a, pwen depuk ong me sapung kan, ap kapinga me kin wiawia mau. 15 Pwe iet eten duen kupur en Kot: Komail en kadukie kidi omail wiawia mau dodok en aramas pweipwei kan. 16 Duen me saladokalar, ap sota wia kin arail saladok, men pwaindi dip arail, a duen ladun Kot. 17 Kakaki amen amen, pok ong saulang kan, lan Kot, wauneki nanmarki! 18 Komail papa kan, upai ong omail kaun akan ni masak, kaidin ong me mau o kalangan eta, a pil ong me kin kowei kodo. 19 Pwe mak eta, amen en kamekameki a pung ren Kot, o kanongama pan me sued. 20 Pwe da kadepa, ma komail pan pukoki pein dip omail? A ni omail wiawia me mau, ap kamekam ki o kanongama, nan i me mak ren Kot. 21 Pwe i me komail paeker kido, pwe pil Kristus kamekam kin komail, wiala kilel pa ’mail, pwe komail en idauen wei lip a. 22 Me sota wia dip, pil sota widing diarok nin silang i. 23 Kasuedi, a so suedeki, kaankamekam, ap sota akdepuk, a a meuid ong i, me kin kadiekada pung. 24 Pein i tomki dip atail nan war a nin tuka o, pwe kitail en mela sang dip atail akan, ap pan maur iong me pung, me moun lip a komail kelail kidar. 25 Pwe komail rasong sip, me salongalar, a met komail sapale dong silepa ’mail o Kaun pan ngen omail.