110
Kot a ngeni ewe king an nemenem
110.1-7
Echö än Tafit köl.
Ewe Samol mi Lapalap a kapas ngeni ai samol ewe king,
“Kopwe mot lepelifichi
tori üpwe anomu chon oputom pwe repwe lenien puun pecheöm.” Mat 22.44; Mark 12.36; Luk 20.42-43; Föf 2.34-35; 1.Kor 15.25; Ef 1.20-22; Kol 3.1; Ipr 1.13; 8.1; 10.12-13
Ewe Samol mi Lapalap epwe alapala manen om nemenem lon wisom wisen king seni Sion.
A apasa, “Kopwe nemenem won chon oputom.”
Lon ränin om kopwe maun ngeni chon oputom
noum aramas repwe etuk fän püsin letiper
o üföüf ekewe üf mi pin.
Usun amurenipwin mi nom lesosorusich,
iei usun noum kewe alüal repwe feito reöm.
Ewe Samol mi Lapalap a pwon fän akapel, nge esap siwili an ekiek,
“En eman souasor tori feilfeilachök
lon kotun Melkisetek.” Ipr 5.6; 6.20; 7.17,21
Ewe Samol a nom lepelifichum.
I epwe akufu ekewe king lon ewe rän a lingeringer.
Epwe eäni kapwüng won chon ekewe mwü.
Epwe aura ewe lenien maun ren somä
o akufu ekewe king won unusen fanüfan.
Ewe king epwe ün seni ewe öüwö mi nom ünükün ewe al,
epwe pöchökülela ren o sopwela le win.

110:1: Mat 22.44; Mark 12.36; Luk 20.42-43; Föf 2.34-35; 1.Kor 15.25; Ef 1.20-22; Kol 3.1; Ipr 1.13; 8.1; 10.12-13

110:4: Ipr 5.6; 6.20; 7.17,21