34
Iwe, ewe Samol mi Lapalap a kapas ngeni Moses, “Kopwe allük ngeni ekewe aramasen Israel o üreniir: Lupwen oupwe tolong lon ewe fanü Kanaan, ewe fanü üpwe ngenikemi pwe oupwe fanüeni, epwe iei unusen kiännin: Kiännin fanüemi me peliör epwe seni ewe fanüapön Sin feila won kiännin Etom. Epwe popuetä me lesopun ewe Setin Mäla me ötiu. Iwe, epwe kul me örün ewe chukuchukutä Akrapim o pwerelong ngeni Sin tori örün Kates-parnea. Mürin epwe pwere ngeni lotouefeng tori Hasaratar o pwerelong Asmon. Iwe, ewe kiä epwe kul seni Asmon o feila ngeni ewe öüwön Isip, nge epwe müchütiu me arun ewe matau watte.
Iwe, kiännin fanüemi me pelilotou epwe arosetin ewe matau watte.
Nge iei kiännin fanüemi me peliefeng: Epwe seni ewe matau watte tori ewe chuk Hor. Iwe, seni ewe chuk Hor epwe tori wenewenen Hamat, mürin kiännin epwe feitä tori Setat o feila ngeni Sifron, nge epwe müchütiu me Hasarenan. Iei kiännin fanüemi me peliefeng.
10 Iwe, kiännin fanüemi me peliötiu epwe seni Hasarenan tori Sefam. 11 Iwe, seni Sefam ewe kiä epwe feila tori Ripla peliötiuen Ain o chöüla tori ewe chukuchukutä ötiuen ewe nomun Kenesaret. 12 Mürin epwe feila ör o ouwäreer me ewe chanpupu Jortan, nge epwe müchütiu me arun ewe Setin Mäla. Iei fanüemi me pwelin kiännin.”
13 Iwe, Moses a allük ngeni ekewe aramasen Israel o üreniir, “Iei ewe fanü oupwe fanüeni ren üttüt. Ei fanü epwe ainet ngeni ekewe tiu esop ainang, usun ewe Samol mi Lapalap a allük. Num 26.52-56 14 Pun chon ekewe ainangen Rupen me Kat me esopun ewe ainangen Manasa ra fen angei fanüer iteiter lon en me an famili. 15 Ekei ruu esop ainang ra fen angei fanüer ötiuen ewe chanpupu Jortan sasape ngeni Jeriko.” Jos 14.1-5
16 Iwe, ewe Samol mi Lapalap a üreni Moses, 17 “Ikkei iten ekewe mwän repwe ineti ngenikemi ewe fanü oupwe fanüeni: Ewe souasor Eleasar me Josua nöün Nun we mwän. 18 Oupwe pwal angei eman souemwen seni eu me eu ainang, pwe repwe alisikemi le ineti ewe fanü oupwe fanüeni. 19 Ikkei iten ekewe souemwen: Kalep nöün Jefune we mwän seni ewe ainangen Juta, 20 Semuel nöün Amihut mwän seni ewe ainangen Simeon, 21 Elitat nöün Chislon mwän seni ewe ainangen Peniamin, 22 pwal ewe souemwen Pukki nöün Joki mwän seni ewe ainangen Tan. 23 Haniel nöün Efot mwän seni ewe ainangen Manasa, 24 Kemuel nöün Siftan mwän seni ewe ainangen Efraim, 25 Elisafan nöün Parnak mwän seni ewe ainangen Sepulon, 26 Paltiel nöün Asan mwän seni ewe ainangen Isakar, 27 Ahihut nöün Selomi mwän seni ewe ainangen Aser, 28 pwal Petahel nöün Amihut mwän seni ewe ainangen Naftali. 29 Ikkei ir ekewe mwän ewe Samol mi Lapalap a allük ngeniir pwe repwe ineti ewe fanü Kanaan ngeni ekewe aramasen Israel.”

34:13: Num 26.52-56

34:15: Jos 14.1-5