30
Allük usun än aramas pwon
30.1-16
Iwe, Moses a üreni ekewe mwänirelan ainangen ekewe aramasen Israel, “Iei usun mine ewe Samol mi Lapalap a allük: Are eman mwän a eäni eu pwon ngeni ewe Samol mi Lapalap, pwe epwe fang ngeni och, ika a akapel pwe epwe pölüküela och, ätei esap tongeni atai an pwon. Epwe chök apwönüetä meinisin mine a apasawu seni awan. Tut 23.21-23; Mat 5.33 Nge are eman föpwül mi chüen nom lon imwen saman a eäni eu pwon ngeni ewe Samol mi Lapalap, pwe epwe fang ngeni och, ika a pwon pwe epwe pölüküela och, are saman a rongorong an pwon me an akapel, nge esap apasa och ngeni, mürin ewe föpwül epwe föri meinisin mine a eäni pwon. Nge are saman we esap tipeeu ngeni lon ewe rän, lupwen a rongorong usun, ewe föpwül esap wisen föri mine a eäni pwon. Iwe, ewe Samol mi Lapalap epwe amusala an tipis, pun saman we esap tipeeu ngeni. Nge are neminewe epwe pwüpwülü, lupwen a chüen nom fän an pwon ika fän mine a awakai won, are pwülüan epwe rong usun, nge esap apasa och ngeni lon ewe ränin, mürin ewe föpwül epwe föri meinisin mine a eäni pwon. Iwe, are pwülüan we esap tipeeu ngeni lon ewe rän, lupwen a rongorong usun, epwe atai än ewe fefin pwon, pwal mine a awakai won. Iwe, ewe Samol mi Lapalap epwe amusala an tipis. Nge eman fefin mi mä pwülüan ika eman mi mwü seni pwülüan epwe fokun apwönüetä an kewe pwon meinisin. 10 Iwe, are eman fefin a eäni eu pwon me lon imwen pwülüan, ika a pwon pwe epwe pölüküela och, 11 are pwülüan a rongorong, nge esap apasa och, esap pwal pälüeni, mürin ewe fefin epwe fokun apwönüetä an kewe pwon meinisin. 12 Nge are pwülüan a atai ekewe pwon lon ewe rän, lupwen a rongorong usun, meinisin mine ewe fefin a apasawu fän iten an kewe pwon pwal fän iten an akapel esap wisen apwönüetä. Iwe, pwülüan a atai ekewe pwon, nge ewe Samol mi Lapalap epwe amusala än ewe fefin tipis. 13 Iteiten pwon me iteiten akapel eman fefin a eäni, pwülüan a tongeni anüküchara ika atai. 14 Nge are pwülüen ewe fefin esap apasa och ngeni lon ekoch rän, mürin a anüküchara än ewe fefin we pwon me an we akapel meinisin ra nom won. Pwülüan we a anüküchareer, pun esap apasa och ngeni lon ewe rän, lupwen a rongorong usun. 15 Nge are a ataar ekoch fansoun mürin an rong usur, epwe mwärelong fän än neminewe tipis.” 16 Ikkei ekewe allükün pwon ewe Samol mi Lapalap a allük ngeni Moses usun lefilen eman mwän me pwülüan, pwal usun lefilen eman sam me nöün föpwül, lupwen a chüen nom lon imwen saman.

30:2: Tut 23.21-23; Mat 5.33