8
Aaron a pacheetä ekewe lamp
8.1-4
Iwe, ewe Samol mi Lapalap a kapas ngeni Moses, “Kopwe üreni Aaron pwe lupwen epwe pacheetä ekewe fisu lamp won ewe lenien atittin, epwe föri pwe tiner epwe asarama mwan.” Iwe, Aaron a föri iei usun. A pacheetä ekewe lamp won ewe lenien atittin pwe tiner epwe asarama mwan, usun ewe Samol mi Lapalap a allük ngeni Moses. Iei usun förün ewe lenien atittin: a för seni kolt mi nechenech seni alongun tori ekewe uluulun pön irän won. Moses a föri ewe lenien atittin usun mine ewe Samol mi Lapalap a aiti ngeni.
Chon ewe ainangen Lefi ra apinipin
8.5-22
Iwe, ewe Samol mi Lapalap a üreni Moses, “Kopwe aimwüela ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi seni lein ekewe aramasen Israel o limetiir. Iei usun angangen om kopwe limetiir: Kopwe äsupu wor ewe kolukun limelim, nge ir repwe räisöü ülöülen unusen inisir, repwe pwal sopuni üfer o püsin limetiir. Mürin repwe angei eman nienifön ätemwänin kow o achu ngeni ewe asoren mongö seni pilawa mi amas o mürina a nofit ngeni apüra. Nge en kopwe angei pwal eman nienifön ätemwänin kow fän iten asoren tipis. Iwe, kopwe emwenato ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi mwen ewe imw mangaku ia aramas ra churiei ie, o amwichafengeni ekewe aramasen Israel meinisin. 10 Iwe, lupwen ka aüteer fän mesei, ekewe aramasen Israel repwe anomu pöür wor. 11 Mürin, Aaron epwe fangala ngeniei ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi pwe eu asoren assaw seni ekewe aramasen Israel, pwe ir repwe wisen föri ai angang. 12 Mürin, ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi repwe anomu pöür won ekewe ätemwänin kow. Iwe, en kopwe eäni asor ngeniei eman fän iten asoren tipis, nge eman fän iten asoren kek, pwe kopwe föri asoren amusamusen tipis fän iter. 13 Iwe, kopwe apini fän itei ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi pwe repwe eu asor ngeniei, nge Aaron me nöün kewe mwän repwe nemeniir.
14 Iei usun kopwe aimwüela ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi seni lein ekewe aramasen Israel pwe ir repwe nei. 15 Iwe, wesin om limetiir o apiniir fän itei, ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi repwe tolong lon ewe imwenfel seni mangaku o föri ar angang. 16 Pun ir eu lifang mi unus ngeniei seni lein ekewe aramasen Israel. Üa angeir pwe repwe nei, akasiwilin ekewe mwänichi me lein ekewe aramasen Israel meinisin. 17 Iwe, ekewe mwänichi meinisin seni lein ekewe aramasen Israel me ekewe mweinöün man nei. Lon ewe rän üa niela ekewe mwänichi meinisin lon ewe fanü Isip, üa apiniir fän itei. 18 Nge üa angei ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi akasiwilin ekewe mwänichi meinisin me lein ekewe aramasen Israel. 19 Iwe, üa ngeni Aaron me nöün kewe ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi pwe eu lifang seni ekewe aramasen Israel, pwe repwe föri ar angang ngeni ekewe chon Israel lon ewe imwenfel seni mangaku, repwe pwal föri asoren amusamusen tipis fän iter, pwe esap toriir mätter, lupwen repwe kaneto ren ewe imw mi pin.” 20 Iei usun Moses me Aaron me ekewe aramasen Israel meinisin ra föri ngeni ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi meinisin mine ewe Samol mi Lapalap a allük ngeni Moses. 21 Iwe, ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi ra püsin limetiir o sopuni üfer. Nge Aaron a apiniir pwe repwe eu asor ngeni ewe Samol mi Lapalap o föri asoren amusamusen tipis fän iter, pwe repwe limöch. 22 Mürin, ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi ra tolong lon ewe imwenfel seni mangaku, pwe repwe föri angangen wiser fän nemenien Aaron me nöün kewe mwän. Usun ewe Samol mi Lapalap a allük ngeni Moses fän iter, iei usun ekewe aramas ra föri ngeniir.
Ükükün fansoun än ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi angang
8.23-26
23 Iwe, ewe Samol mi Lapalap a üreni Moses, 24 “Iei ewe akot ngeni ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi: Seni ier rüe me limu feitä repwe tolong lon ewe imwenfel seni mangaku o föri angangen lon. 25 Nge lupwen ra ierini lime, repwe ükütiu seni angangen wiser. 26 Iwe, ra tongeni alisi chiener kewe le föri ewe angangen lon ewe imwenfel seni mangaku, nge esap chüen wor ar nemenem. Iei usun kopwe awisa ekewe mwän seni ewe ainangen Lefi ngeni wiser.”