Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Tito 0
^
Tito
Ipwabwàcu
Popa bwàti wâra pwapwicîri
Pitòrigari bwàti tèpa pitûâ
Gà târi pwâ tèpa ipawâmi!
Pai pacâmuri na jèpapara tèpa cèikî
Pa âboro na pwanümarà
Pa âboro dopwa
Tèpa ênawéna kîri
Âmu wâro kà tèpa cèikî
Mudàra ma guwà pwa na wâdé
Naaco pitòocia goo pwapwicîri
Bénabwé popai
Ipicijii