Tii Pwicîri: Âmu Aamwari naa na cî Philémon 0
^
Philémon
Ipwabwàcu
Pimeaari ma cèikî kà Philémon
Gà tòpi côwâ Onésime
Go naaê paé côwâ darigà
Tòpié pwacèwii naa wâgo
Ipicijii