^
JOEL
Nsensuwed pwehki Mwomwlahn Wahnsahpw akan
Loukost kan me wia mehn Kilel ehu duwen Rahnen KAUN-O
Paeker en Koluhla
Sahpw akan Pwurehng Pwelmwahula
Rahnen KAUN-O
Kadeikpen Wehi kan
Koht pahn ketin Kupwuramwahwih Sapwellime Aramas akan