^
APAKUK
Apakuk Kaulimkihla duwen Pwuhng Sapahrek
Pasapeng en KAUN-O
Apakuk Pwurehng Kaulim ong KAUN-O
En KAUN-O Pasapeng ong Apakuk
Kalokolok me pahn Lelohng me Suwed kan
En Apakuk eh Kapakap