^
EPISOS
Kapai kan en Krais
En Pohl eh Kasakas
Sang Mehla ong Mour
Duwen Miniminpene Rehn Krais
En Pohl eh Doadoahk rehn mehn Liki kan
Limpoak en Krais
Minimin en Paliwar
Mour Kapw Rehn Krais
Momour nan Marain
Lih Pwopwoud oh Ohl Pwopwoud kan
Seri kan oh Pahpa oh Nohno kan
Lidu kan oh Soumas akan
Tehtehn Mahwen en Koht
Kaimwiseklahn Rahnmwahu