^
1 TIMOTY
Kehkehlik me Uhwong Padahk Likamw akan
Kaping Sapahl pwehki Kalahngan en Koht
Kaudok en Mwomwohdiso
Kaun akan nan Mwomwohdiso
Sounsawas akan nan Mwomwohdiso
Irair Rir Kesempwal ehu
Sounpadahk Likamw akan
Ladu Mwahu men en Krais Sises
Omw Pwukoa ong Souleng kan
Padahk Likamw oh Pai Mehlel
Peneu ong Uhk