Pohnpeian Bible with Apocrypha 1 Piter 0
^
1 PITER
Mouren Koapworopwor
Malipilip ong Mour Sarawi
Takai Mour oh Wehi Sarawi
Sapwellimen Koht Lidu kan
Kumwail Kahlemengih Lokolok en Krais
Lih Pwopwoud oh Ohl Pwopwoud kan
Lokolongki Wia me Pwung
Kawiliakapwalahn Mour
Sounkohwa Mwahu en Sapwellimen Koht Kapai kan
Ale Lokolok nin duwen Souleng men
Pwihn Sihpw en Koht
Kaimwiseklahn Rahnmwahu