^
LIPAI
Lip.
Duwen Meirong Isihs kan
Meirong en Wahnsahpw
Meirong en Kaminimin
Meirong en Dihp me Aramas Depweikihla
Ahnsou kan me Aramas pahn Wia Meirong en Dihp
Meirong en Kapwungala
Meirong Isihs kan
Meirong en Wahnsahpw
Meirong en Dihp
Meirong en Kapwungala
Meirong en Kaminimin
Kesepwildahn Aaron oh nah Pwutak kan
Aaron wiahda Meirong kei
Nadap oh Apihu
Koasoandi kan ong Samworo kan
Mahn akan me Aramas Kak Tungoale
Kamwakeldahn Lih akan Mwurin Neitik
Koasoandi kan me Pid duwen Tokutok
Kosonned kan me pid Eniep
Kamwakelpen me Soumwahu Tokutok
Eniep nan Ihmw kan
Pihl Suwed me kin Kohsang ni Paliweren Aramas
Rahnen Tomw 16.34 RAHNEN TOMW: Mehn Suhs akan kin kahdaneki rahno “Inom Kippur.”
Kuht mehn wia Tomwpen Dihp
Duwen Epwelipen Rahnen Tomw
Duwen Kosonned me Pid Nta
Tiahk Keinepwi kan Nanpwungen Ohl oh Lih
Kosonned kei duwen Mour Sarawi oh Pwungen Aramas
Kalokepen Sapeik
Duwen Samworo kan ar Sarawi
Sarawien mehn Meirong ko
Duwen Sarawi kan
Sarawien Pahsohpa23.5 PAHSOHPA: Mehn Suhs kin kahdaneki sarawi wet “Pesak’, me wehwehki “daulih.” Tehk Eksodus 12.13. oh Pilawa Sohte Doal Ihs
Sarawien Dolung Wahnsahpw23.15 SARAWIEN DOLUNG WAHNSAHPW: Mehn Suhs kin kahdaneki sarawi wet “Sapuwod.”
Sarawien Parakapw23.23 SARAWIEN PARAKAPW: Mehn Suhs kin kahdaneki sarawi wet “Asanah”’
Rahnen Tomw
Sarawien Impwal kan23.33 SARAWIEN IMPWAL: Mehn Suhs kin kahdaneki sarawi wet “Sukot”.
Epwelpen Lamp akan
Pilawahn Meirong ong Koht
Kalokolok Pwung
Keisuhn Sounpar
Sounparen Onohnsapahl
Kahpwal ni Keisuhn Sounpar
Onohnsapahl en Sahpw akan
Lohn ong me Semwehmwe kan
Kasaledeklahn Lidu kan
Kupwuramwahu ong me Peik
Kalokolok en Sapeik
Kosonned kan me Pid Kisakis ong KAUN-O