Pohnpeian Bible KOULEN KEDEPWIDEPW KAN 0
^
KOULEN KEDEPWIDEPW KAN
Kapahtou kan en Serusalem
Sapwellimen Kaun-o Kalokolok ong Serusalem
Kalokolok, Wiliakapwala, oh Koapworopwor
Serusalem Mwurin Eh Pwupwudi
Kapakap en Peki Mahk oh Kalahngan