^
SUD
Sounpadahk Likamw akan
Mahsen en Peneu kei
Kapakap en Kaping