^
SEIMS
Pwoson oh Erpit
Semwehmwe oh Kepwehpwe
Songosong oh Kasongosong
Rong oh Kapwaiada Mahsen en Koht
Dehr Lipilipilki Aramas
Pwoson oh Wiewia kan
Lowen Aramas
Erpit sang Powe
Kompoakepahn Sampah
Dehr Kadeikada Riamwail kan
Dehr Suwei
Kapar ong me Kepwehpwe kan
Kanengamah oh Kapakap