^
DANIEL
KOASOAIEPEN DANIEL OH KOMPOAKEPAH KAN
Mehn Israel Pwulopwul akan nan Mwoalen Nepukadnesar
Sapwellimen Nepukadnesar Aliman
Koht ketin Kasalehiong Daniel Wehwehn Alimano
Daniel Patohwanohng Nanmwarkio Audepen Alimano oh pil Kawehwehda
Nanmwarkio ketin Katingih Daniel
Nepukadnesar Mahsanihong Koaros en Pwongih Sansal Kohl ehu
Kadip me Uhwong mehn Suhs Silimeno
Kompoakepahn Daniel Silimeno Koasoandi en Kamakamala
Ohl Silimeno Lapwada oh Kesepwilda
Sapwellimen Nepukadnesar Aliman Keriau
Daniel Kawehwe Alimano
Nepukadnesar Kapinga Koht
Sapwellimen Pelsassar Kamadipw
Daniel Kawehwehda Nting ko
Daniel nan Pesen Laion kan
DANIEL KOASOIAHDA MWOMWEN KAUDIAHL ME WIAWIHONG
Kaudiahl en Mahn Kamasepwehk Pahmeno
Kaudiahlpen Mehmen me Ahneki Mour Poatopoat
Kawehwepen Kaudiahl Pwukat
En Daniel eh Kaudiahl en Sihpw Wol men oh Kuht men
Tohnleng Kapriel Kawehwehda Kaudiahlo
Daniel Kapakapki mehn Israel kan
Kapriel Kawehwehda Kokohpo
Kaudiahl ong Daniel limwahn Pillap Daikris
Wehin Isip oh Siria
Nanmwarki Suwed en Siria
Imwilahn Ahnsou