^
KOLOSE
Kapakap en Kapingkalahngan
Duwen Krais oh Sapwellime Doadoahk
En Pohl Doadoahk ong Mwomwohdiso
Mour Unsek Rehn Krais
Mehla oh Mour Rehn Krais
Mour Mering oh Mour Kapw
Nanpwungmwahupenehn Souleng nan Mour Kapw
Padahk kan
Kaimwiseklahn Rahnmwahu kan