124
IJRAEL en inda: Ma Ieowa jota pan kotin ieian kit,
Ma Ieowa jota pan kotin ieian kit, ni en aramaj akan ar palian kit,
Re pan katala kit ala ni at memaur, ni ar linaranar kin kit.
Pil akan ap pan kamop kit ala, pilap akan kadupwaledi nen it.
Pil akan itida melel lao kadupwaledi nen it.
Kapin on Ieowa, me jota mueid on, ni arail en ter kit pajan!
Nen it piti jan injar en jauninjar dueta manpir amen; injar ola, a kit pitila.
Jauaj pat iei mar en Ieowa, me kotin kapikadar lan o jappa.