113
KOMAIL ladun Ieowa kapina mar en Ieowa!
Mar en Ieowa en pakapinala jan met o kokolata!
Mar en Ieowa en pakapinala jan wajan katipin a dakada ia lel won waja me a kin kirila ia!
Ieowa me ileila jan men liki kan karoj, a linan mi ponanin nanlan.
Ij me rajon Ieowa atail Kot, me kotikot pon mol a ileile melel?
Me kotin ireron me tikitik kan nanlan o nin jappa?
Me kotin kajapwilada me tikikit o jan nan pwel par, o jan nan pwel me jamama o,
Pwen kamondi i ren me lapalap akan, ren me lapalap en japwilim a aramaj akan;
Me kotin jauaja li dapwan men, pwen wiala en ol oko ar nono peren amen. Aleluia!