100
NIJINIJ on Ieowa jap karoj!
Papan Ieowa ki peren; koki don mon jilan i nijinij!
Komail en aja, me Ieowa Kot. I me kotin wia kitail dar — a kaidin pein kitail — pwen japwilim a aramaj o jip en japwilim a pwin.
Pedelon on nan japwilim a wanim laud ki danke, o kaul en kapin mon japwilim a pera jaraui. Danke i o kapina mar a!
Pwe Ieowa me mau, a kalanan joutuk, o a melel pan due lueta kokolata.