Kadede Kap Pjam Akan Pjalm 75
75
Je kapina komui, Main Kot, je kapina komui, pwe mar omui me koren, o omui manaman akan kaloki jili due.
Pwe ni a anjau I pan wiada kapun pun.
Jap o tou a kan kin rerer; a I kin kolekol a ur akan. Jela.
I indan me aklapalap akan: Komail der aklapalap! O on me doo jan Kot akan: Komail der keleki omail manaman!
Komail der kaileilada mon omail, komail der lokaia jued ni omail aklapalap.
Pwe jota jauajpa jan ni maj en lan de kapin lan, de jan nana en jap tan.
Pwe Kot, me kin kadeikada, o me kin kajapwilidi amen, o kajapwilada amen.
Pwe dal eu mi nan lim en Ieowa, me dir en wain kelail, me a kotin kodidodie; a me doo jan Kot akan karoj nan jappa pan nim jan, o re pan nimala moroke.
A i pan padapadak kokolata, o kauli on Kot en Iakop.
10 I pan kawela mana en me doo jan Kot akan karoj, a mana en me pun kan pan kakairida.