67
KOT en kotin maki on kit, o kotin kapaia kin kit. A kotin kamaraine kin kit, jilan i. Jela.
Pwe japwilim a al akan me janjaleda nin jappa o ren men liki kan a maur.
Main Kot, wei kan pan kapina komui, wei kan karoj pan kapina komui.
Wei kan pan peren kida o nijinij, pwe kom kin kotin kapun on wei kan ni tiak pun, o kom kotin kaunda aramaj akan nin jappa. Jela.
Main Kot, wei kan pan kapina komui, wei kan karoj pan kapina komui.
Jap o kin kapwaiada a tuka kan. Kot pan kotin kapai kit ada, at Kot.
Kot pan kotin kapai kit ada, o toun jappa karoj pan majak i!