52
KOE ol weit, da me koe juaikeki me jued, pwe kalanan en Ieowa kin duedueta ni ran karoj.
Lo om inon ion me jued, o kin rajon naip kon pot, ni a wia likam.
Koe kin mauki lokaia jued jan me mau, o lokaia likam jan me pun. Jela.
Koe kin men lokaiaki me jued lo om likam.
I me Kot pil pan kawe uk ala, o lepuk uk pajan, o waik uk jan nan im om, o koko uk jan nan jap en me maur akan. Jela.
A me pun kan pan kilan o majapwekada, o re pan kaurureki i:
Kilan, iei ol o, me jota kaporoporeki Ieowa, pwe a keleki a dipijou toto o a kelail on a wiada me jued.
A nai dueta tuka oliwe pot nan tanpaj en Kot, i kaporoporeki kalanan en Kot kokolata.
I pan kapina komui kokolata, pwe kom kak kotin wiada; i pan kapina mar omui, pwe a linan ren japwilim omui lelapok kan.