6
ARI, da me kitail en inda? Kitail en dadaurata dip, pwe mak en lalaudala? O so! Pala kitail pan dadaurata dip, me kitail mela sanger? De komail sota asa, me karos, me paptaise ong Kristus Iesus, paptaise ong a matala? Kitail ari iang i saredier ni paptais ong mela, pwe duen Kristus kaiasa kidar lingan en Sam sang ren me melar akan, iduen kitail en pil weweideki ni maur kap. Pwe ma kitail kaparoki ong i ni a matala, nan kitail pil pan paroki ong i ni a iasadar. Pwe kitail asaer, me atail aramas maring iang kalopuelar, pwe war en dip en mokonaidier, pwe kitail solar papa dip. Pwe me melar, maiodar sang dip. A ma kitail iang Kristus matalar, nan kitail kamelele, me kitail pil pan iang i ieiasata. Kitail asa, me Kristus kotin iasadar sang ren me melar akan, ap solar pan pur ong matala; mela solar pan poedi i. 10 Pwe ni a kotin matalar, a kotin matalar pan metapak pweki dip, a ni a kotin ieiasata, a kotin ieiasadang Kot. 11 Iduen komail, komail en wia kin komail me melar sang dip, ap memaur ong Kot ren Kristus Iesus. 12 Ari, komail ender mueid ong dip, en kaunda war omail luet; pwen papa a inong sued akan. 13 Komail pil der mueid ong dip o kokon omail akan, pwen men wia sapung a komail mueid ong Kot pein komail, duen me kamauradar sang ren me melar akan, o kokon omail akan en papa me pung ong Kot. 14 Pwe dip sota pan kak poe komail edi, pwe komail solar mi pan kapung, pwe pan mak. 15 Ari da, kitail en wia dip, pwe kitail solar mi pan kapung, a pan mak? O so! 16 Komail sota asa, ma komail pan wiala pein komail ladu en peik, ari komail pan ladu en me komail kin pepeiki ong? Ma dip komail pan mekila, a ma peik, komail pan pung kida. 17 A danke ong Kot pwe komail solar ladu en dip; pwe met komail kin peiki ong tiak en padak me komail ianger sang mongiong omail. 18 Komail ari maioda sang dip, komail id wiala ladun pung. 19 Ngai me inda met nin tiak en aramas, pweki luet en uduk omail. Pwe duen omail pangalang kokon omail akan, en ladun samin o sapung kan, pwen palian kapung, iduen komail en pang ong kokon omail, en lidui me pung, pwen sarauila. 20 Pwe ni ansau me komail ladun dip, komail maio sang me pung. 21 A iaduen wan mepukat ni ansau o, me komail kin namenokki ansau wet? Pwe imwi pan mepukat mela. 22 A met komail maiodar sang ni dip, ap id wialar ladun Kot, o omail wan saraui mia o imwi pan maur soutuk. 23 Pwe pwain en dip mela, a pai en mak en Kot maur soutuk ren Kristus Iesus atail Kaun.