Kadede Kap Psam Akan Psalm 136
136
DANKE Ieowa, pwe i me mau, pwe a kalangan pan potopot eta.
Danke ong Kot en kot akan, pwe a kalangan pan potopot eta.
Danke ong Kaun en kaun akan, pwe a kalangan pan potopot eta,
Pwe i ta me kin wiada manaman akan, pwe a kalangan pan potopot eta,
Me kotin wiadar lang akan ni a erpit, pwe a kalangan pan potopot eta,
Me kotin pak pasanger sappa pon pil, pwe a kalangan pan potopot eta,
Me kotin wiadar marain laud akan, pwe a kalangan pan potopol eta,
Pwe katipin en kaunda ran, pwe a kalangan pan potopot eta;
Saunipong o usu kan en kaunda pong, pwe a kalangan pan potopot eta,
10 Me kotin kaloedi Äkipten, ni a kamelar ar meseni kan, pwe a kalangan pan potopot eta.
11 O kotin kalua Israel sang wasa o, pwe a kalangan pan potopot eta,
12 Ki lim a manaman o, ni a kotin kapa wei lim a, pwe a kalangan pan potopot eta,
13 Me palang pasang sed waitata, wia pali ria pali, pwe a kalangan pan potopot eta,
14 O mueid ong Israel, en kotela nan warong a, pwe a kalangan pan potopot eta,
15 Me kotin kasedi ong nan sed waitata Parao o na karis akan, pwe a kalangan pan potopol eta,
16 Me kotin kalua sapwilim a aramas akan nan sap tan, pwe a kalangan pan potopot eta,
17 Me kotin kamelar nanmarki lapalap akan, pwe a kalangan pan potopot eta.
18 O kotin kamelar nanmarki kelail kan, pwe a kalangan pan potopot eta,
19 Siion, nanmarki en Amon, pwe a kalangan pan potopot eta,
20 Ok, nanmarki en Pasan, pwe a kalangan pan potopot eta,
21 O wiakila sap arail men soso, pwe a kalangan pan potopot eta,
22 Soso en sapwilim a ladu Israel, pwe a kalangan pan potopot eta,
23 Pwe a kotin kupura kit ni at kankangeranger, pwe a kalangan pan potopot eta,
24 O kotin dore kitail la sang atail imwintiti kan, pwe a kalangan ngan pan potopot eta,
25 Me kotin kamanga me maur akan karos, pwe a kalangan pan potopot eta,
26 Danke ong Kot en nanlang, pwe a kalangan pan potopot eta.