Kadede Kap Psam Akan Psalm 117
117
MEN liki kan karos kapinga Ieowa! O kainok karos kapinga i!
Pwe a kalangan me sansal melel ong kitail, o melel en Ieowa pan potopot eta. Aleluia!