97
IEOWA ta Nanmarki, i me sappa en polaule kida o dake kan karos en pereperen!
Tapok o rotorot mi imp a, pung o melel iei pason en mol a.
Kisiniai kin tiong mo a, o isikeda sapwilim a imwintiti kan karos.
Sapwilim a liol akan kin kamaraini sappa, toun sappa kin kilang ap masapwekadar.
Nana kan pei pasang dueta kris mon Ieowa, Kaun en sap karos.
Lang akan kaparokki a pung, o kainok karos kin kilang a lingan.
Me kaudoki ong dikedik en ani kan en sarodi, o me kin suaiki ani kan; kot akan karos dairukedi ong mo a!
Sion kin rong mepukat ap peren kida, o peinekap en Iuda kan kin polauleki omui kapung kan, Maing Ieowa.
Pwe komui ta Maing Ieowa me lapalap nan sappa karos, komui meid ileila sang Kot akan karos.
10 Komail me kin pok ong Ieowa en tataki me sued. A kin kotin apwali ngen en sapwilim a lelapok kan. A pan kotin dore ir ala sang nan pa en me doo sang Kot akan.
11 Marain pan dakadang me pung kan, o peren ong me lelapok melel.
12 Komail me pung kan perenki Ieowa o kapinga mar a saraui!