82
KOT kotikot nan momodisou en Kot, o i saunkapung en kaun akan.
Arai da komail pan kadeik sapung o kasampwaleki me doo sang Kot akan? Sela.
Sauasa pung en samama o sapoupou kan, o sauasa me luet o samama kan ni ar pung!
Komail dorela me tikitik o samama o, o kamaioda sang nan pa en me doo sang Kot akan.
A re sota kin duki ong, o sota ar lokekong; re kin weweid nan rotorot; pason en sappa kan karos mokimokideda.
Ngai indada: Komail rasong kot akan, o nain me lapalap;
Ari so, komail pan mela dueta aramas akan, o komail pan lokidokila dueta me weit amen.
Maing Kot, kom kotida o kotin kadeikada sappa, pwe komui pan sosoki men liki kan karos.