71
MAING Ieowa, i liki komui, kom der mueid ong, i en sarodi kokolata.
Kom kotin dore ia la pweki omui pung, o kotin sauasa ia, o kotin kapaike dong ia karong omui kan o sauasa ia.
Komui en kotin wiala ai paipalap, wasa i pan kak pitila ia ansau karos, pwe kom kotin inauki ong ia er, me kom pan dore ia la, pwe komui ai paip o ai kel.
Ai Kot, sauasa ia sang nan pa en me doo sang Kot, o sang nan pa en me sapung o weit.
Pwe komui kapore pa i, Maing Ieowa, komui ai kel sang ni ai pulepul.
I liki komui sang ni ai ipwidier, o komui me kaipwi ia sang nan kaped en in ai, i pan kapinga komui kokolata.
Ngai dueta meakot me kapuriamui ong me toto; a komui kel pa i manaman.
Kom kotin kadireki au ai kaping o danke ong komui.
Kom der kotin kase ia la ni ai mala, o der muei sang ia ni ai pan luetala.
10 Pwe ai imwintiti kin palian ia ni ar lokaia, o me kin masamasan ia, kin kapakapung pena,
11 O indinda: Kot muei sanger i, komail paki o koledi i, pwe sota sauas pa a.
12 Maing Kot, kom der kotin doo wei sang ia, Maing Kot! Kom kotin madangdo o sauasa ia.
13 A me palian ia en namenokala o sarodi; o me rapa kin ia, pwen kame ia la, ren kadupale kidi namenok o lalaue.
14 A i pan auiauita, o i pan kalaudela ai kaping ong komui kokolata.
15 Au ai en kaloki sili omui pung, o omui kamau pan ran karos, me sota kak wadawad pena.
16 I kin weweid sili ni mana en Ieowa Kaun; i pan kapinga omui pung eta.
17 Maing Kot, kom kotin padaki ong ia er sang ni ai pulepul, o i kaloki sili omui manaman akan sang mas kokodo lel met.
18 Maing Kot, kom der kotin muei sang ia ni ai mala, pit en mong ai lao puetepuetala, lao i pan padaki ong seri en seri kan omui wiawia o ong me pan kokodo omui manaman.
19 Maing Kot, omui pung meid ileile, kom kin wiada dodok lapalap. Maing Kot, is me rasong komui?
20 Pwe komui kotiki ong kit er kamasak laud o toto, o kom kotin pur ong kamau kit ada o wai ia dado sang nan wasa lol.
21 Komui pan kotin kaileile ia da, o kom pan kotin pur ong kamait ia la.
22 I ap pan kapingaki komui kasang, pweki omui melel, ai Kot, i pan kauleki ong komui arp, ong komui, me Saraui en Israel.
23 Kil in au ai o ngen i, me re kotin dorelar, pan pereperen o kauli ong komui.
24 Pil lo i pan indinda duen omui pung sang mansang lel sautik. Pwe irail, me men kawe ia la, namenokala o sarodier.